X

Latest News

Forlænget afgiftsfritagelse for brintbiler gavner eksporten af dansk brintteknologi

H2 Logic: Forlænget afgiftsfritagelse for brintbiler gavner eksporten af dansk brintteknologi

H2 Logic A/S har med tilfredshed noteret sig at Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale hvor afgiftsfritagelsen for brintbiler forlænges i yderligere tre år frem til udgangen af 2018. Det bidrager til at udbygge hjemmemarkedet for dansk brintteknologi, som allerede i dag agerer som en stærk platform for eksport til udlandet.

H2 Logic er en af verdens førende producenter af brint tankstationer og er i færd med at investere 115 mio. kr. i et dansk netværk af brinttankstationer i samarbejde med energi og gasselskaber.

Allerede nu er syv brinttankstationer i drift i danske byer og yderligere fire er på vej, hvilket gør Danmark til det første land i verden med et landsdækkende netværk. Den danske indsats vækker betydelig opmærksomhed i udlandet og agerer som en stærk platform for eksport af dansk brintteknologi.

Danske virksomheder har siden 2001 investeret mere end 3,5 mia. kr. i udviklingen af danske brint og brændselscelle teknologier. Særligt brintinfrastruktur rummer et stort eksportpotentiale for danske virksomheder, da mere end 30% af komponenterne i en brinttankstation produceres i Danmark, og fremstillingen af blot én tankstation skaber beskæftigelse for 4,5 personer i et helt år.

Med afsæt i det danske hjemmemarked er det lykkes H2 Logic at sikre eksport af brinttankstationer til udlandet, hvor mere end tyve stationer i drift i syv lande i Europa. Tidligere på året indgik H2 Logic også et samarbejde med Mitsubishi omkring eksport af teknologien til Japan.

Jacob Krogsgaard, direktør H2 Logic A/S udtaler:

”Det er glædeligt at afgiftsfritagelsen for brintbiler forlænges i yderligere tre år. Danmark er kendt i udlandet for at gå foran på brint, både hvad angår rammebetingelser og på teknologien. Fortsat afgiftsfritagelse bidrager til at fastholde den danske position og gavner mulighederne for eksport af danske brintteknologier.”

Om H2 Logic A/S
H2 Logic er en førende producent af H2Station® brintstationer som giver brintbiler den samme hurtige optankning og rækkevidde som konventionelle biler. H2 Logic har investeret i udviklingen af H2Station® siden 2003 og teknologien markedsføres i dag til markeder hvor større netværk af brintstationer er under etablering. H2 Logic er en del af NEL ASA som er noteret på Oslo Børsen. NEL ASA er en førende producent af hydrogen teknologi til industri og energiformål med over 500 leverancer i mere end 50 lande. www.nel-asa.com

emblem-transparent